Homepage

Partnership met CROW

Wij werken met CROW samen om het overheden zo gemakkelijk mogelijk te maken om op basis van Past Performance aannemers te selecteren. Wanneer klanten dat willen kunnen ze aansluiten bij de landelijke database voor Past Performance en deze koppelen aan hun eigen groslijstsystematiek.

Marktleider groslijstsystematieken in NL

Sinds de Aanbestedingswet 2012 gebruiken steeds meer gemeenten en waterschappen groslijsten om aannemers te selecteren voor meervoudig onderhandse aanbestedingen. Onze software wordt zowel door grote gemeenten zoals Amsterdam, Eindhoven en Almere gebruikt maar ook door kleinere zoals Overbetuwe en Veenendaal.

Wij zijn het enige bedrijf dat zich volledig richt op het ontwikkelen en automatiseren van groslijstsystematieken in Nederland.

Naar het blogoverzicht