Nadere selectie binnen een groslijst
14 september 2016 

Nadere selectie binnen een groslijst

Opdrachtgevers zitten vaak met de uitdaging hoe ze binnen een groslijst de beste bedrijven selecteren om uit te nodigen voor een onderhandse aanbesteding.

In de meeste gevallen wordt prestatiemeten toegepast om het kaf van het koren te scheiden. Het nadeel van prestatiemeten, ook wel past-performance genoemd, is dat het zich hoofdzakelijk richt op de ‘algemene’ prestaties, zoals het nakomen van afspraken, het actualiseren van de planning en de kwaliteitsbeheersing. Aanbesteders zijn echter juist vaak in eerste instantie op zoek naar bedrijven die technisch ergens heel goed in zijn. Steeds meer gemeenten maken via onze software gebruik van de mogelijkheid van een nadere selectie binnen een groslijst.

bermenverlagenAls voorbeeld gebruik ik het verlagen van bermen, typisch een werkzaamheid die alle infra- en groenaannemers in principe kunnen. Als aanbesteder ben je echter op zoek naar de specialist. Binnen je groslijst kun je dan een nadere selectie doen, waarin je vraagt welke ervaring en prestaties de aannemers hebben met het verlagen van bermen.

Dat nadere selectie binnen een groslijst kun je op 2 manieren doen:

De eerste manier is dat je van tevoren aangeeft dat je op zoek bent naar de 3 bedrijven met de beste prestaties op het gebied van het verlagen van bermen, deze selecteer je dan handmatig. Feitelijk is deze manier een marktverkenning waarbij je motiveert waarom je deze 3 bedrijven hebt geselecteerd.

De tweede manier is om een nadere geschiktheidseis te stellen ‘Ervaring met het verlagen van bermen; minimaal 10 km in afgelopen 3 jaar. Op deze manier blijft waarschijnlijk een groter aantal aannemers over dan bij manier 1, daarop kun je dan de selectiesystematiek toepassen die in jullie gemeente standaard wordt gehanteerd bij het selecteren van 3 bedrijven. Bijvoorbeeld, 1 bedrijf met de beste past-performance score binnen die groslijst, 1 lokaal bedrijf en 1 bedrijf dat zich wel aangemeld heeft voor de groslijst maar nog niet eerder uitgenodigd is.

Heb je een vraag over nadere selectie binnen groslijsten?

Over de schrijver
Reactie plaatsen