Principe #1 bij Past Performance
24 maart 2017 

Principe #1 bij Past Performance

Voor mij is het #1 principe bij het contractueel meten van prestaties van bedrijven dat er alleen prestaties gemeten worden die zijn overeengekomen of die horen tot het normaal fatsoen. Dit gaat helaas vaak fout en daar is een aannemer menigmaal ten onrechte de dupe van.

Een voorbeeld: in de landelijk veel gebruikte Past Performance meting wordt bij de vraag over kwaliteit gesteld dat om een 10 te halen ‘De ON de werkzaamheden goed moet hebben geverifieerd en gekeurd en dat hij kon aantonen dat aan de eisen uit het contract heeft voldaan‘.

Deze metingen worden hoofdzakelijk uitgevoerd bij RAW-bestekken waarbij het, in tegenstelling tot contracten waar de UAV-GC op van toepassing is, niet standaard tot de verplichtingen van de aannemer behoort om zelf aan te tonen dat hij aan de eisen heeft voldaan.

Strikt genomen zou een aannemer wanneer hij zich keurig aan het RAW-bestek houdt bij deze Past Performance-vraag het cijfer 1 scoren, want het cijfer 1 houdt in dat de aannemer de werkzaamheden niet heeft geverifieerd en gekeurd en niet kon aantonen dat hij aan de eisen heeft voldaan (en dat hoeft de aannemer bij een RAW-bestek ook helemaal niet te doen).

Dit voorbeeld staat helaas niet op zichzelf, ook bij andere onderwerpen zoals het verstrekken van omgevings-informatie, het bereikbaar houden van woningen en bedrijven en het beperken van overlast worden de verplichtingen van de aannemer veelal verzwaard.

Beoordelingsschaal Past Performance in Amerika

Niet alles wat uit Amerika komt is beter, dat weet ik. Maar met Past Performance zijn ze echt stukken verder dan wij. In de in Amerika veel gebruikte Past performance-schaal staat bij Exceptional als onderdeel van de onderbouwing ‘Performance meets contract requirements and significantly exceeds contract requirements to de Governments benefit….’

bron: Handbook Past Performance, pag. 77. 

De referentie voor de beoordeling van de prestatie zou, net als in Amerika, altijd de inhoud van de overeenkomst moeten zijn. Natuurlijk mag er bij het beoordelen wel gekeken worden naar de wijze waarop het nakomen van de eisen bijdraagt aan het bereiken van de doelstellingen van de opdrachtgever. Maar Past Performance mag geen drukmiddel zijn om meer te krijgen dan contractueel is overeengekomen, daarvoor heeft de opdrachtgever andere instrumenten zoals EMVI ter beschikking.

Hoe dan wel?

Het begint bij het verheffen van het principe dat bij Prestatiemeten of Past Performance alleen prestaties gemeten worden die contractueel zijn overeengekomen of die horen tot het normaal fatsoen.

Stap 2 is om de in NL veel gebruikte prestatiemetingen aan dit principe te toetsen en te herzien.

Stap 3 is om bij het beoordelen zelf er scherp op te zijn dat voor de beoordeling van de prestaties de overeenkomst het uitgangspunt is en niet de ‘(onuitgesproken) verwachtingen’ of ‘ideale situatie’ want dan begeven we ons als sector op uiterst glad ijs.

Over de schrijver
Reactie plaatsen