Het nadeel van meerdere competenties per groslijst
19 september 2016 

Het nadeel van meerdere competenties per groslijst

Ik kom nog veel tegen dat gemeenten groslijsten indelen naar type project. Bijvoorbeeld ‘Groslijst Reconstructie straatwerk en riolering’. De competenties binnen die groslijst worden dan bijvoorbeeld ‘Technische competenties straatwerk’, ‘Technische competenties riolering’ en ‘Omgevingsmanagement’ gehanteerd.

stratenmakersHet grote nadeel van groslijsten op basis van diverse competenties is dat er een onnodig hoge drempel voor deze groslijst wordt opgeworpen. In veel projecten zijn namelijk niet alle groslijsten relevant, terwijl bedrijven wel over alle drie de competenties moeten beschikken om voor deelname aan de groslijst in aanmerking te komen. Er zijn prima geschikte aannemersbedrijven die nog niet over de competentie omgevingsmanagement beschikken. Datzelfde is het geval bij straatmakersbedrijven die nog geen rioleringservaring hebben opgedaan. Deze bedrijven kunnen zich zo niet aanmelden voor deze groslijst.

2 mogelijke oplossingen

De eerste oplossing is om per competentie afzonderlijke groslijsten aan te leggen en in de selectie te selecteren op de combinatie voor de voor dat werk relevante competenties. In het beschreven voorbeeld splitsten we de groslijst ‘Reconstructie straatwerk en riolering’ in de groslijsten ‘straatwerk‘, ‘riolering‘ en ‘omgevingsmanagement‘.

Een tweede alternatief is om voor de competentie ‘omgevingsmanagement’ geen aparte groslijst aan te leggen, maar wanneer omgevingsmanagement voor een project relevant is, in een nadere selectie het omgevingsmanagement te hanteren als een nader selectiecriterium binnen de groslijsten.

Klik hier als je meer wilt weten over de nadere selectie binnen groslijsten.

Heb je een vraag over de indeling van groslijsten?

Over de schrijver
Reactie plaatsen