3 tips voor groslijsten bij kleinere gemeenten
27 november 2015 

3 tips voor groslijsten bij kleinere gemeenten

Kleinere gemeenten worstelen net als grotere gemeenten met de motivatieplicht voor de selectie van aannemersbedrijven voor enkel- en meervoudig onderhandse opdrachten. 

De aanbestedingswet verplicht aanbesteders immers om de selectie van bedrijven te doen op objectieve gronden. Aanbesteders zijn verplicht om op verzoek van een ondernemer op basis van diezelfde objectieve criteria te motiveren waarom een bepaald bedrijf is geselecteerd. Veel grotere aanbesteders hebben inmiddels een selectie-systematiek ontwikkeld, maar hoe doe je dat nu als kleinere gemeente?

Tip 1: Beperk het aantal partijen op de voorkeurslijst

Het eerste advies dat ik je geef is om het aantal partijen op de voorkeurslijst te beperken. Het heeft namelijk geen enkele zin om, wanneer je 4 asfaltwerken per jaar hebt, een groslijst te hanteren van 15 asfaltaannemers. De meeste overheden willen regelmatig zaken doen met een beperkt aantal goed presterende bedrijven. Geef dus het maximum aantal partijen aan die op een voorkeurslijst mogen staan.

Tip 2: Meld het bestaan van jullie groslijst niet op Tenderned / Aanbestedingskalender

Het zal niet de eerste keer zijn dat het team van de gemeente apetrots is op zijn net ontwikkelde groslijst-systematiek en vanuit het oogpunt van maximale transparantie deze maar op Tenderned zet en vervolgens 100 aanmeldingen krijgt. Niet nodig en niet handig voor zowel marktpartijen als voor jullie als overheid.

Het is wel aanbevelenswaardig om op de website van de gemeente duidelijk te maken hoe bedrijven hun interesse kenbaar kunnen maken voor onderhandse opdrachten én hoe het uitnodigingsbeleid voor onderhandse opdrachten bij jullie werkt. Wij automatiseren het verwerken van aanmeldingen, zodat je daar weinig werk aan hebt.

Tip 3: Kijk of je aan kunt haken bij een buurgemeente

Ik weet het, de eerste reactie is vaak dat mensen dat niet willen. Gemeenten zijn veelal bang om hun autonomie kwijt te raken. Toch heeft dit heel veel voordelen waarbij je prima zelf kunt blijven beslissen hoe je de selectie van bedrijven doet. Een mooi voorbeeld hiervan is is de regio Drechtsteden. Dit zijn 7 dorpen/steden die met elkaar gegevens van aannemers, zoals geleverde prestaties, referenties en certificaten uitwisselen. Ook hanteren deze gemeenten dezelfde groslijst-systematiek voor onderhandse opdrachten. Dit scheelt voor zowel markt als overheid veel werk.

Meer weten? We helpen je graag met het ontwikkelen van een groslijstsystematiek voor onderhandse aanbestedingen.

Contact

Over de schrijver
Maarten Rooderkerk
Door

Maarten Rooderkerk

op 26 Oct 2016

Tip: betrek bij de selectie ook de past- performance database van het CROW en help deze, in het kader van professioneel opdrachtgeverschap, ook te vullen! Verschillende gemeenten hanteren geen groslijsten, maar een ondernemersregister op basis van de zg. PIA categorieen.

Leen-Valk
Door

Leen-Valk

op 26 Oct 2016

Hallo Maarten, Bij het gebruik van Past performance voor de selectie van aannemers willen de meeste gemeenten alleen de prestaties betrekken die de aannemers bij die betreffende gemeente geleverd hebben. Ik zie wel veel regionale samenwerkingen ontstaan. Een voorbeeld daarvan zijn de Drechtsteden. Zij werken met 7 dorpen/steden met een gezamenlijke groslijst-systematiek en delen de prestaties. Regelmatig leveren wij op verzoek van een klant maatwerk-prestatiemetingen omdat gemeenten vaak een meer objectieve prestatiemeting willen. Vanmorgen nog heb ik een workshop gegeven voor een 3-tal gemeenten in Salland die overwegen om gezamenlijk een groslijst-systematiek te ontwikkelen. Ik heb hen geadviseerd om aan te sluiten bij de prestatiemeting die CROW heeft overgenomen van de Noord-Hollandse gemeenten, het zou mooi zijn als deze prestatiemeting wat objectiever zou worden. Voor een gemeente in Twente ontwikkelen we momenteel een koppeling tussen onze applicatie voor groslijsten en selectie en de database van Past Performance van CROW.

Reactie plaatsen