Groslijsten

Groslijsten zijn categorieën van bedrijven die bewezen geschikt zijn voor en geïnteresseerd zijn in bepaald type opdrachten.

Door het hanteren van groslijsten wordt het voor een gemeente, waterschap of provincie mogelijk om bedrijven te selecteren op basis van prestaties uit het verleden, ook wel Past Performance genoemd. Een tweede voordeel van het gebruik van groslijsten is dat de geschiktheid van bedrijven niet bij iedere aanbesteding opnieuw hoeft te worden bepaald, waardoor de administratieve lasten worden beperkt.

Er zijn veel verschillende selectiesystematieken zoals ranking, roulatie, random loting, gewogen loting en handmatige selectie. Vaak wordt in de selectie ook een voorkeur gegeven aan lokale of regionale aannemers en aannemers die goed presteren.

Heb je een vraag over groslijsten?

[gravityform id="1" title="false" description="true"]
Reactie plaatsen