Past performance CROW

CROW beheert een database voor Past Performance. In deze database worden prestaties van aannemers vastgelegd. De Past Performance meting bestaat uit de thema's: Planmatig werken, Samenwerking en communicatie, Deskundigheid, Veiligheid, Omgeving en Documentatie. Elk thema is onderverdeeld in een aantal vragen waar 4 antwoorden op mogelijk zijn. Deze antwoorden corresponderen met de cijfers 1, 4, 7 en 10.

Wij hebben een koppeling met de CROW Past Performance, zodat opdrachtgevers in hun groslijstsystematiek gebruik kunnen maken van de CROW Past Performance database van aannemersbeoordelingen.

Heb je een vraag over de CROW Past Performance database of over de mogelijkheid om de CROW Past Performance te koppelen aan groslijsten?

[gravityform id="1" title="false" description="true"]
Reactie plaatsen