Past Performance

Past performance betekent dat de prestaties van aannemers of andere bedrijven worden gemeten en gebruikt voor de selectie van aannemers voor vervolgopdrachten. Vaak wordt Past Performance gekoppeld aan een groslijstsystematiek voor onderhandse opdrachten.

De Past Performance beoordeling van een aannemer gebeurt door het invullen van lijst met vragen en antwoorden over de prestaties op het project. Steeds meer gemeenten passen Past Performance toe om de samenwerking op het project te verbeteren, betere kwaliteit te krijgen en een objectief argument te hebben voor selectie van bedrijven voor onderhandse aanbestedingen.

Wij hebben een koppeling met onze applicatie voor het beheren van groslijsten met de landelijke CROW-database voor Past Performance.

Heb je een vraag over Past Performance?

[gravityform id="1" title="false" description="true"]
Reactie plaatsen