Groslijstsystematiek

Een groslijstsystematiek beschrijft de manier waarop opdrachtgevers aannemersbedrijven selecteren voor onderhandse opdrachten. Sinds de in werking treding van de Aanbestedingswet is het gebruik van groslijstsystematieken enorm toegenomen. Dat komt doordat in de Aanbestedingswet en de bijbehorende Gids Proportionaliteit de mogelijkheid om onderhands aan te besteden enorm zijn verruimd. In de Aanbestedingswet is wel een motiveringsplicht opgenomen voor de selectie van bedrijven. Een opdrachtgever moet op verzoek kunnen motiveren op basis van objectieve criteria waarom hij een bedrijf heeft geselecteerd.

Door de manier van selecteren voor onderhandse opdrachten vast te leggen in een groslijstsystematiek, ook wel selectiesystematiek genoemd, kunnen opdrachtgevers veel beter verantwoorden waarom ze tot de keuze van bedrijven zijn gekomen.

Heb je een vraag over een groslijstsystematiek?

[gravityform id="1" title="false" description="true"]
Reactie plaatsen